This post is also available in: English

Wat verandert er in 2015?

Naast de inkoop van voetzorg binnen de keten door de zorggroep kan er in 2015 ook voetzorg buiten de keten rechtsreeks gecontracteerd worden met de zorgverzekeraar via de beleidsregel Overige geneeskundige zorg. Met name voor die situaties dat de DM-voet zorg niet via de zorggroep of via het ziekenhuis /maatschap (als onderdeel van een voeten DBC) wordt gecontracteerd, zal de zorgverzekeraar op basis van de door de NZa afgegeven beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg (beleidsregel BR/CU-7100)’ in veel gevallen rechtstreeks de zorg bij de podotherapeut willen contracteren.

De podotherapeut maakt dan in het kader van samenwerking en taakdifferentiatie op zijn beurt weer afspraken met pedicures.

Waar nu de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Wat betekent deze verandering (contractering van voetzorg buiten de keten) voor u?

U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen en u een bezoek brengt aan de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

Kosten en vergoedingen

Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg.

Bij zorgprofiel 1 wordt alleen het jaarlijkse gerichte voetonderzoek uit de basisverzekering vergoed. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een maximumtarief vastgesteld.

De vergoeding voor specialistische voetzorg (behandeling) zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*.

Bij zorgprofiel 2 is er dan sprake van een Simm‘s 1 met een medische noodzaak of van een Simm’s 2 zonder verhoogde druk.

Wanneer de behandeling alleen persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

Let op!

Staat u per 1 januari 2015 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

* Voor Zorgprofiel 1 vindt, nadat het jaarlijks gerichtvoetonderzoek (valt onder de basisverzekering) heeft plaatsgevonden, vergoeding van de behandeling plaats vanuit de aanvullende verzekering. Kijk voor een compleet overzicht op www.3d-vcn.nl/vergoeding

Overige voetzorg en aanvullende verzekering in 2015

Voor de overige voetzorg die niet onder basisverzekering valt, ontvangt u ook in 2015 een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.

Team 3D-VCN